Προσφερόμενα μαθήματα από το diktio.cy

Προσφέρονται μαθήματα για όλα τα επίπεδα Μαθητών και Φοιτητών. Οι τιμές ξεκινούν από τα 50 ευρώ το μήνα για 2 μαθήματα διάρκειας 50 λεπτών ανά εβδομάδα. Μικρά τμήματα με 4-7 μαθητές.

Μέθοδος Διδασκαλίας

Χρησιμοποιούνται σύγχρονες μεθόδοι διδασκαλίας μέσω διαδικτύου.

Προσφερόμενα μαθήματα από το diktio.cy

Προσφέρονται μαθήματα για όλα τα επίπεδα Μαθητών και Φοιτητών. Οι τιμές ξεκινούν από τα 50 ευρώ το μήνα για 2 μαθήματα διάρκειας 50 λεπτών ανά εβδομάδα. Μικρά τμήματα με 4-7 μαθητές.

Μέθοδος Διδασκαλίας

Χρησιμοποιούνται σύγχρονες μεθόδοι διδασκαλίας μέσω διαδικτύου.